Bible Reading Plan

January 1: Matthew 1–2

January 2: Matthew 3–4

January 3: Matthew 5–6

January 4: Matthew 7–8

January 5: Matthew 9–10

January 6: Matthew 11–12

January 7: Matthew 13–14

January 8: Matthew 15–17

January 9: Matthew 18–19

January 10: Matthew 20–21

January 11: Matthew 22–23

January 12: Matthew 24–25

January 13: Matthew 26

January 14: Matthew 27–28

January 15: Mark 1–3

January 16: Mark 4–5

January 17: Mark 6–7

January 18: Mark 8–9

January 19: Mark 10–11

January 20: Mark 12–14

January 21: Mark 15–16

January 22: Luke 1–3

January 23: Luke 4–5

January 24: Luke 6–7

January 25: Luke 8–9

January 26: Luke 10–11

January 27: Luke 12–13

January 28: Luke 14–16

January 29: Luke 17–18

January 30: Luke 19–20

January 31: Luke 21–22

February 1: Luke 23–24

February 2: John 1–3

February 3: John 4–7

February 4: John 8–10

February 5: John 11–13

February 6: John 14–16

February 7: John 17–19

February 8: John 20–21

February 9: Acts 1–2

February 10: Acts 3–4

February 11: Acts 5–6

February 12: Acts 7–8

February 13: Acts 9–10

February 14: Acts 11–13

February 15: Acts 14–15

February 16: Acts 16–17

February 17: Acts 18–20

February 18: Acts 21–23

February 19: Acts 24–26

February 20: Acts 27–28

February 21: Romans 1–3

February 22: Romans 4–7

February 23: Romans 8–10

February 24: Romans 11–13

February 25: Romans 14–16

February 26: 1 Corinthians 1–4

February 27: 1 Corinthians 5–8

February 28: 1 Corinthians 9–12

March 1: 1 Corinthians 13–16

March 2: 2 Corinthians 1–3

March 3: 2 Corinthians 4–7

March 4: 2 Corinthians 8–10

March 5: 2 Corinthians 11–13

March 6: Galatians 1–2

March 7: Galatians 3–4

March 8: Galatians 5–6

March 9: Ephesians 1–3

March 10: Ephesians 4–6

March 11: Philippians 1–4

March 12: Colossians 1–4

March 13: 1 Thessalonians 1–5

March 14: 2 Thessalonians 1–3

March 15: 1 Timothy 1–6

March 16: 2 Timothy 1–4

March 17: Titus 1–3 & Philemon 1

March 18: Hebrews 1–3

March 19: Hebrews 4–7

March 20: Hebrews 8–10

March 21: Hebrews 11–13

March 22: James 1–5

March 23: 1 Peter 1–5

March 24: 2 Peter 1–3

March 25: 1 John 1–5 & 2 John 1

March 26: 3 John 1

March 27: Jude 1 & Revelation 1–3

March 28: Revelation 4–7

March 29: Revelation 8–10

March 30: Revelation 11–14

March 31: Revelation 15–18

April 1: Revelation 19–22

April 2: Genesis 1–3

April 3: Genesis 4–7

April 4: Genesis 8–11

April 5: Genesis 12–15

April 6: Genesis 16–18

April 7: Genesis 19–21

April 8: Genesis 22–24

April 9: Genesis 25–26

April 10: Genesis 27–29

April 11: Genesis 30–31

April 12: Genesis 32–34

April 13: Genesis 35–37

April 14: Genesis 38–40

April 15 Genesis 41–42

April 16: Genesis 43–45

April 17: Genesis 46–47

April 18: Genesis 48–50

April 19: Exodus 1–3

April 20: Exodus 4–6

April 21: Exodus 7–9

April 22: Exodus 10–12

April 23: Exodus 13–15

April 24: Exodus 16–18

April 25: Exodus 19–21

April 26: Exodus 22–24

April 27: Exodus 25–27

April 28: Exodus 28–29

April 29: Exodus 30–32

April 30: Exodus 33–35

May 1: Exodus 36–38

May 2: Exodus 39–40

May 3: Leviticus 1–4

May 4: Leviticus 5–7

May 5: Leviticus 8–10

May 6: Leviticus 11–13

May 7: Leviticus 14–15

May 8: Leviticus 16–17

May 9: Leviticus 18–19

May 10: Leviticus 20–21

May 11: Leviticus 22–23

May 12: Leviticus 24–25

May 13: Leviticus 26–27

May 14: Numbers 1–3

May 15: Numbers 4–5

May 16: Numbers 6–7

May 17: Numbers 8–10

May 18: Numbers 11–13

May 19: Numbers 14–15

May 20: Numbers 16–17

May 21: Numbers 18–20

May 22: Numbers 21–22

May 23: Numbers 23–25

May 24: Numbers 26–27

May 25: Numbers 28–30

May 26: Numbers 31–33

May 27: Numbers 34–36

May 28: Deuteronomy 1

May 29: Deuteronomy 2

May 30: Deuteronomy 3–4

May 31: Deuteronomy 5–7

June 1: Deuteronomy 8–10

June 2: Deuteronomy 11–13

June 3: Deuteronomy 14–16

June 4: Deuteronomy 17–19

June 5: Deuteronomy 20–22

June 6: Deuteronomy 23–25

June 7: Deuteronomy 26–27

June 8: Deuteronomy 28–30

June 9: Deuteronomy 31–32

June 10: Deuteronomy 33–34

June 11: Joshua 1–4

June 12: Joshua 5–8

June 13: Joshua 9–12

June 14: Joshua 13–16

June 15: Joshua 17–20

June 16: Joshua 21–22

June 17: Joshua 23–24

June 18: Judges 1–4

June 19: Judges 5–7

June 20: Judges 8–10

June 21: Judges 11–14

June 22: Judges 15–18

June 23: Judges 19–21

June 24: Ruth 1–4

June 25: 1 Samuel 1–4

June 26: 1 Samuel 5–10

June 27: 1 Samuel 11–14

June 28: 1 Samuel 15–17

June 29: 1 Samuel 18–21

June 30: 1 Samuel 22–25

July 1: 1 Samuel 26–31

July 2: 2 Samuel 1–4

July 3: 2 Samuel 5–8

July 4: 2 Samuel 9–12

July 5: 2 Samuel 13–15

July 6: 2 Samuel 16–18

July 7: 2 Samuel 19–21

July 8: 2 Samuel 22–24

July 9: 1 Kings 1–3

July 10: 1 Kings 4–6

July 11: 1 Kings 7–8

July 12: 1 Kings 9–11

July 13: 1 Kings 12–15

July 14: 1 Kings 16–19

July 15: 1 Kings 20–22

July 16: 2 Kings 1–4

July 17: 2 Kings 5–8

July 18: 2 Kings 9–11

July 19: 2 Kings 12–15

July 20: 2 Kings 16–18

July 21: 2 Kings 19–22

July 22: 2 Kings 23–25

July 23: 1 Chronicles 1–2

July 24: 1 Chronicles 3–5

July 25: 1 Chronicles 6–7

July 26: 1 Chronicles 8–10

July 27: 1 Chronicles 11–13

July 28: 1 Chronicles 14–16

July 29: 1 Chronicles 17–19

July 30: 1 Chronicles 20–22

July 31: 1 Chronicles 23–25

August 1: 1 Chronicles 26–29

August 2: 2 Chronicles 1–2

August 3: 2 Chronicles 3–4

August 4: 2 Chronicles 5–6

August 5: 2 Chronicles 7–8

August 6: 2 Chronicles 9–10

August 7: 2 Chronicles 11–12

August 8: 2 Chronicles 13–14

August 9: 2 Chronicles 15–16

August 10: 2 Chronicles 17–18

August 11: 2 Chronicles 19–20

August 12: 2 Chronicles 21–22

August 13: 2 Chronicles 23–24

August 14: 2 Chronicles 25–26

August 15: 2 Chronicles 27–29

August 16: 2 Chronicles 30–31

August 17: 2 Chronicles 32–33

August 18: 2 Chronicles 34–36

August 19: Ezra 1–3

August 20: Ezra 4–7

August 21: Ezra 8–10

August 22: Nehemiah 1–4

August 23: Nehemiah 5–7

August 24: Nehemiah 8–10

August 25: Nehemiah 11–13

August 26: Esther 1–5

August 27: Esther 6–10

August 28: Job 1–5

August 29: Job 6–9

August 30: Job 10–13

August 31: Job 14–18

September 1: Job 19–22

September 2: Job 23–28

September 3: Job 29–32

September 4: Job 33–36

September 5: Job 37–39

September 6: Job 40–42

September 7: Psalm 1–9

September 8: Psalm 10–17

September 9: Psalm 18

September 10: Psalm 19–22

September 11: Psalm 23–29

September 12: Psalm 30–34

September 13: Psalm 35–39

September 14: Psalm 40–46

September 15: Psalm 47–54

September 16: Psalm 55–61

September 17: Psalm 62–68

September 18: Psalm 69–73

September 19: Psalm 74–77

September 20: Psalm 78–80

September 21: Psalm 81–87

September 22: Psalm 88–91

September 23: Psalm 92–100

September 24: Psalm 101–104

September 25: Psalm 105–106

September 26: Psalm 107–110

September 27: Psalm 111–118

September 28: Psalm 119:1–119:88

September 29: Psalm 119:89–119:176

September 30: Psalm 120–125

October 1: Psalm 126–132

October 2: Psalm 133–139

October 3: Psalm 140–145

October 4: Psalm 146–150

October 5: Proverbs 1–3

October 6: Proverbs 4–6

October 7: Proverbs 7–10

October 8: Proverbs 11–14

October 9: Proverbs 15–17

October 10: Proverbs 18–20

October 11: Proverbs 21–23

October 12: Proverbs 24–26

October 13: Proverbs 27–29

October 14: Proverbs 30–31

October 15: Ecclesiastes 1–4

October 16: Ecclesiastes 5–8

October 17: Ecclesiastes 9–12

October 18: Song of Solomon 1–4

October 19: Song of Solomon 5–8

October 20: Isaiah 1–3

October 21: Isaiah 4–6

October 22: Isaiah 7–9

October 23: Isaiah 10–12

October 24: Isaiah 13–15

October 25: Isaiah 16–18

October 26: Isaiah 19–21

October 27: Isaiah 22–25

October 28: Isaiah 26–29

October 29: Isaiah 30–33

October 30: Isaiah 34–37

October 31: Isaiah 38–41

November 1: Isaiah 42–45

November 2: Isaiah 46–48

November 3: Isaiah 49–51

November 4: Isaiah 52–54

November 5: Isaiah 55–57

November 6: Isaiah 58–60

November 7: Isaiah 61–63

November 8: Isaiah 64–66

November 9: Jeremiah 1–4

November 10: Jeremiah 5–9

November 11: Jeremiah 10–13

November 12: Jeremiah 14–17

November 13: Jeremiah 18–22

November 14: Jeremiah 23–25

November 15: Jeremiah 26–29

November 16: Jeremiah 30–31

November 17: Jeremiah 32–34

November 18: Jeremiah 35–37

November 19: Jeremiah 38–41

November 20: Jeremiah 42–45

November 21: Jeremiah 46–48

November 22: Jeremiah 49–52

November 23: Lamentations 1–2

November 24: Lamentations 3–5

November 25: Ezekiel 1–2

November 26: Ezekiel 3–5

November 27: Ezekiel 6–8

November 28: Ezekiel 9–12

November 29: Ezekiel 13–15

November 30: Ezekiel 16–17

December 1: Ezekiel 18–20

December 2: Ezekiel 21–22

December 3: Ezekiel 23–24

December 4: Ezekiel 25–27

December 5: Ezekiel 28–30

December 6: Ezekiel 31–33

December 7: Ezekiel 34–36

December 8: Ezekiel 37–39

December 9: Ezekiel 40–42

December 10: Ezekiel 43–45

December 11: Ezekiel 46–48

December 12: Daniel 1–3

December 13: Daniel 4–6

December 14: Daniel 7–9

December 15: Daniel 10–12

December 16: Hosea 1–4

December 17: Hosea 5–9

December 18: Hosea 10–14

December 19: Joel 1–3

December 20: Amos 1–5

December 21: Amos 6–9

December 22: Obadiah 1 & Jonah 1–4

December 23: Micah 1–3

December 24: Micah 4–7

December 25: Nahum 1–3

December 26: Habakkuk 1–3

December 27: Zephaniah 1–3

December 28: Haggai 1–2

December 29: Zechariah 1–7

December 30: Zechariah 8–14

December 31: Malachi 1–4